• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Ztráty a nálezy

Nakládání se ztrátami a nálezy upravuje zák. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník:
Nálezce je povinen vydat ztracenou věc vlastníkovi, přičemž má nálezce právo na úhradu nutných výdajů spojených s vrácením nalezené věci a nálezného.
Není-li vlastník znám, odevzdá ji nálezce obci, na jejímž území k nálezu došlo. Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 1 roku od vyhlášení nálezu, může obec, nakládat s věcí jako její držitel. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil nebo její vlastník po uplynutí 1 roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím 3 let od vyhlášení nálezu, vydá mu obec věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného... Po uplynutí 3 let od vyhlášení nálezu, nabude obec vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.
Nález bude majiteli vydán po předložení dokladu totožnosti a dále po prokázání skutečnosti, že mu věc skutečně náleží.
Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) jsou předávány příslušnému odboru MěÚ.

Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout na adrese:
Městský úřad Cvikov, Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov
Kacelář podatelny v přízení, číslo dveří 9,  

odpovědný pracovník: Macková Soňa, Bc Marie Svobodová
Telefon:487 829 011, e-mail: mackova@cvikov.cz, svobodova@cvikov.cz 


Řetízek s křížkem ze žlutého kovu3.3.2017

Nálezy
Nález předán Městskou policií na správní odbor MěÚ Cvikov dne 3.3.2017, č.j. MUC-1138/2017


Náramkové hodinky zn. PRIM18.1.2017

Nálezy
Nález předán na MěÚ Cvikov dne 16.1.2017. Místo nálezu - Náměstí Osvobození, Cvikov


Svazek 5 klíčů s 2 přívěsky (puk - Bílí Tygři a kovový přívěsek s kamínky )3.1.2017

Nálezy
Nález předán na MěÚ Cvikov dne 2.1.2017


Růžový plastový kryt na mobilní tlefon3.1.2017

Nálezy
Nález předán Policií ČR dne 29.12.2016


Svazek 7 klíčů na karabině s přívěskem "Verdun 2016" a páskem s nápisem Jägermeisster3.1.2017

Nálezy
Nález předán Městskou Policií dne 29.12.2016


Mobilní telefon LG 016826.8.2016

Nálezy
Nález mobilního telefonu LG 0168


Bankovky15.6.2016

Nálezy
Nález bankovek ve Cvikově čj. MUC - 3180/2016


Pánské jízdní kolo OLPRAN modré barvy6.5.2016

Nálezy
Jízdní kolo bylo nalezeno 1.5.2016 u rybníka "Veselák" ve Cvikově


Příruční pokladnička kovová modrá označena nápisem PROPLUS Liberec3.2.2016

Nálezy
Dne 2.2.2016 byla předána Policií ČR Cvikov na Městský úřad Cvikov včetně 1ks výdajového dokladu (prodejna PROPLUS Liberec) a 1 ks doklad skladový přesun (Proplus Technology CZ Praha 8)


Svazek klíčů s větším pouzdrem29.1.2016

Nálezy
Svazek klíčů s pouzdrem byl nalezen ve Cvikově v blízkosti školní jídelnyZobrazit záznamy: novější, starší, nebo

↑ jdi na obsah stránky