• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Zveřejněné dokumenty

Úřední deska

Archiv úřední desky

Stanovení přechodné úpravy-dopravní opatření32/17.
Městský úřad Nový Bor, odbor dopravy. Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu na MK, čj. MUNO 19199/2017 OD
vyvěšeno od 24.4.2017 do 9.5.2017   

Stanovení přechodné úpravy-dopravní opatření    PDF (2045.6 KB)32/17.
Městský úřad Nový Bor, odbor dopravy. Opatření obecné povahy -Stanovení přechodné úpravy provozu na MK, čj. MUNO 19199/2017 OD
vyvěšeno od 24.4.2017 do 9.5.2017   

Dražební vyhláška    PDF (2503.8 KB)31/17.
Exekutorský úřad Praha 10, JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor, Dědinská 893/29, Praha 6. Usnesení o nařízení el. dražeb. jednání č.j. 167 EX 2632/07-480
vyvěšeno od 20.4.2017 do 25.5.2017   

Lesy ČR-Výběrové řízení    PDF (1313.94 KB)30/17.
Lesy České Republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. Vyhlášení výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věci v k.ú. Cvikov
vyvěšeno od 19.4.2017 do 4.5.2017   

Oznámení o výběr řízení s aukcí    PDF (2025.69 KB)29/17.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odlouč. pracoviště Česká Lípa, Děčínská 389, Česká Lípa. Oznámení o výběrovém řízení s aukcí, čís. UCL/016/2017 a jeho podmínkách
vyvěšeno od 18.4.2017 do 17.5.2017   

Oznámení o uložení zásilky    PDF (449.98 KB)28/17.
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Oznámení o uložení zásilky pro Lubomíra Hodbodě, čj. 30592/2017
vyvěšeno od 18.4.2017 do 3.5.2017   

Schválené rozpočtové optření - číslo 1    [Microsoft Word]DOC (71.5 KB)27/17.
Město Cvikov, Schválené rozpočtové opatření - číslo 1 (Usnesení Zastupitelstva města Cvikov ze dne 6.4.2017, č. 4/17)
vyvěšeno od 18.4.2017 do 30.4.2018   

Usnesení z 19. zasedání ZM    DOCX (30.86 KB)26/17.
Město Cvikov, Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva Města Cvikov
vyvěšeno od 13.4.2017 do 28.4.2017   

ceník za nájem hrobového místa    PDF (526.98 KB)25/17.
Město Cvikov, Ceník, kterým se stanovuje cena za nájem hrobového místa na veřejných pohřebištích města Cvikova a ceny za služby spojené s tímto nájmem od 1.5.2017
vyvěšeno od 12.4.2017 do 27.4.2017   

Řád veřejného pohřebiště    PDF (5248.75 KB)24/17.
Město Cvikov, Řád veřejného pohřebiště
vyvěšeno od 12.4.2017 do 27.4.2017   

Elektronická dražba    PDF (2633.31 KB)23/17.
Exekutorský úřad Litoměřice, Masarykova 679/33, Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš, Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronická dražba (pozemky), čj.: 124EX17821/11-425
vyvěšeno od 12.4.2017 do 14.6.2017   

Dražební vyhláška    PDF (799.04 KB)22/17.
Exekutorský úřad Písek,V Portyči 472, JUDr. Stanislav Pazderka, Dražební vyhláška čj. 117 EX 509/17-180
vyvěšeno od 3.4.2017 do 9.5.2017   

Elektronická dražba    PDF (2562.6 KB)21/17.
Exekutorský úřad Litoměřice, JUDr. Ondřej Mareš, Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání (elektronická dražba) č.j. 124 EX 21577/12-263
vyvěšeno od 27.3.2017 do 31.5.2017   

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků    PDF (1071.75 KB)20/17.
Státní pozemkový úřad, U Nisy 6a, Liberec, Oznámení o zamýšleném převodu pozemků, k.ú. Lindava, k.ú. Trávník
vyvěšeno od 27.3.2017 do 28.6.2017   

Schválený rozpočet na rok 2017-Město Cvikov    [Microsoft Word]DOC (2456 KB)14/17.
Město Cvikov - schválený rozpočet na rok 2017
vyvěšeno od 3.3.2017 do 31.12.2017   

Schválený rozp. nákl. a výnosů na r. 2017    [Microsoft Word]DOC (2456 KB)13/17.
Město Cvikov, schválený rozpočet nákladů a výnosů rozpočtových organizací na rok 2017 (schváleno
Zastupit. města Cvikova 15.12.2016 - Usnesení č. 3)
vyvěšeno od 3.3.2017 do 31.12.2017   

Schválený rozpočtový výhhled    PDF (782.37 KB)12/17.
Město Cvikov, schválený rozpočtový výhled Radou města Cvikova ze dne 14.04.2015, usnesení č. 153/15 (r.2016-2020)
vyvěšeno od 3.3.2017 do 31.12.2017   

doručení veřejnou vyhláškou    PDF (88.85 KB)3/17.
Mgr. Jarmila Chmelařová, notář, Náměstí 93, Valašské Meziříčí. Doručení Usnesení č.j. 15D 826/2014-222 pro Martina Sehnala
vyvěšeno od 11.1.2017 do 10.7.2017   

Výzva a informace pro občany-seznam movitostí    PDF (508.85 KB)40/14.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Ústí nad Labem,informace a výzva pro občany - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem.
vyvěšeno od 31.3.2014 do 31.3.2024   

Archiv úřední desky ,,


↑ jdi na obsah stránky