• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

18. RaM 23.října 2001

Usnesení Rady města CVIKOV z 18. schůze dne 23. října 2001

 

199/01

– Odvolání manž. Honzejkových

vyhovuje odvolání a souhlasí s osvobozením od placení poplatku za TKO nemovitost čp. 88 ve Smetanově ul. Cvikov z důvodu neužívání a placení poplatku jako trvale bydlící občané.

 

200/01

– Odvolání p.Jandy Václava

vyhovuje odvolání a souhlasí s osvobozením od placení poplatku za TKO nemovitost čp. 241 v Jiráskově ul. Cvikov z důvodu placení poplatku jako trvale bydlící občané, v případě užívání objektu k podnikatelským účelům bude požadováno doložení likvidace odpadu .

 

201/01

– Rozpočet města 1.-9. měsíc 2001  /usn.RM 191/01 - nemá námitek a připomínek .

 

202//01

– Vyúčtování dopravní obslužnosti za 3.čtvrtletí 2001

vzala na vědomí vyúčtování ztrátovosti jednotlivých linek .

 

203/01 

- Nabídka převodu čp.35 v ul.Čsl.armády Cvikov

doporučuje ZM  nabytí objektu čp.35 včetně pozemků  do majetku města – bezplatný převod na město od OKÚ Česká Lípa.

 

204/01

– Přidělení  bytů

-     souhlasí s pronájmem bytu 1+0 v Mart.údolí Cvikov sl. Rubášové

-         souhlasí s pronájmem bytu 2+1 v Drnovci p. Kořánové

 

205/01 

- Nebytový prostory čp.73 – prodejna a hospoda   Drnovec

vzala na vědomí žádost p.Jelínkové na pronájem čp.73 s tím, že nabídka pronájmu uvolněného nebytového prostoru  musí být zveřejněna na úřední desce města.

 

206/01

–  souhlasí s pronájmem pozemku města  dle žádosti v k.ú. Lindava p.Pejchalovi.

 

207/01 

- Zřizovací listina a právní subjektivita ZUŠ

doporučuje ZM revokaci usnesení – schválení právní subjektivity ZUŚ Cvikov včetně zřizovací listiny a zachování ZUŚ  jako organizační složky města.

 

208/01

– Zřizovací listina Městské knihovny

doporučuje ZM schválit zřizovací listinu Městské knihovny jako organizační složky města.

 

209/01

– návrh pro ZM – zakoupení automobilů

doporučuje ZM schválit nákup nového osobního automobilu pro Městskou policii, přestavbu automobilu Forman /cca 30 tis.Kč/  a jeho užívání pro potřeby ZaMŠ Cvikov, nákup nového hasičského auta /cca 6 mil. Kč/ formou splátek – v r.2001 splátka 1,5 mil.Kč.

 

210/01

– souhlasí se zajištěním ohňostroje – Silvestr 2001 v hodnotě 15-20 tis.Kč.

 

 

                        Petr Kořínek                                     Jaroslav Hanzlíček

                        Místostarosta                                        starosta města 

 


↑ jdi na obsah stránky