• Městský úřad Cvikov - Náměstí Osvobození 63 • tel.: 487 829 010, fax 487 829 030 • e-mail: mesto@cvikov.cz           českypolski
↓ jdi na menu

Rada 2015

Text usnesení Rady města Cvikov byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Občané uvedení v § 16 (občané České republiky s trvalým bydlištěm na území obce a fyzické osoby vlastnící na území obce nemovitost) a v § 17 (cizí státní občané, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mají právo na neupravený text usnesení, který je k dispozici v kanceláři vedoucí správního odboru, Městský úřad Cvikov, Náměstí Osvobození 63, Cvikov, Cvikov I.

1.RaM 6.ledna 2015
2.RaM 20.ledna 2015
3.RaM 3.února 2015
4.RaM 17.února 2015
5.RaM 3.března 2015
6.RaM 17.března 2015
7.RaM 31.března 2015
8.RaM 14.dubna 2015 
9.RaM 28.dubna 2015
10.RaM 12.května 2015
11.RaM 26.května 2015
12.RaM 9.června 2015
13.RaM 23.června 2015
14.RaM 7.července 2015
15.RaM 26.srpna 2015
16.RaM 15.září 2015
17.RaM 29.září 2015
18.RaM 13.října 2015
19.RaM 27.října 2015
20.RaM 10.listopadu 2015
21.RaM 24.listopadu 2015
22.RaM 8.prosince 2015
23.RaM 22.prosince 2015
24.RaM 29.prosince 2015


↑ jdi na obsah stránky